Sun3.18 Mon3.19 Tue3.20 Wed3.21 Thu3.22 Fri3.23 Sat3.24
Rhythmic Ride Sam T 11:00 AM 50 min
 
Rhythmic Ride W Sam T 7:30 PM 50 min
 
 
Rhythmic Ride Sam T 8:15 PM 50 min
 
 
Rhythmic Ride Sam T 9:30 AM 50 min